Samen veilig de zomer door

Check regelmatig onze website voor updates over de maatregelen rondom het Corona virus.

27-07-2021

We hebben als praktijk besloten, om toch weer een mondkapje te gaan dragen tijdens het spreekuur, de bevalling en bij de kraamvisites. Dit doen we omdat de COVID besmettingscijfers de afgelopen weken weer zijn gaan stijgen en we met iedereen veilig de zomer door willen.

We voelen ons zeer verantwoordelijk naar jullie toe en willen absoluut niet dat iemand, door één van ons, mogelijk toch besmet wordt. Voor jullie veiligheid en die van ons, hebben we deze keus gemaakt.

We willen jullie daarom vragen om vanaf nu tijdens het spreekuur ook weer een mondkapje te gaan dragen.

Mochten jullie vragen of bezwaar hebben, mag je dat natuurlijk altijd laten weten.

Goed nieuws, ook vanuit het Rijnstate

25-06-2021

Het lijkt echt de goede kant op te gaan en we mogen steeds meer. Vanaf nu zullen we niet standaard meer een mondkapje dragen. Zo zullen wij geen mondkapje meer dragen tijdens spreekuur of een kraamvisite. We dragen het wel als er langer dan 15 minuten contact binnen de 1,5 meter zal plaatsvinden. Dat betekent dat we bij een liggingsecho en deels tijdens een bevalling wel een mondkapje dragen.
Uiteraard mag je als zwangere, partner of naaste zelf het mondkapje dragen indien gewenst én dat je aan ons mag vragen een mondkapje te dragen.

Natuurlijk en wellicht ten overvloede, maar blijf bij klachten thuis en overleg telefonisch met ons als dit nodig is.

Ook goed COVID nieuws vanuit het Rijnstate:
Er mag één extra persoon bij de baring aanwezig mag zijn, naast de partner. Dit kan dan ook bv een fotograaf of de doula zijn.
Lig je opgenomen dan mag er ook één extra bezoeker naast je partner op visite komen. En heel fijn je partner mag ook weer mee naar de polikliniek voor de consulten.

Ook in het ziekenhuis geldt de 1,5 meter regel, als dit niet gewaarborgd kan worden dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Verder updates van het Rijnstate vind je op hun eigen website.

Jippie

COVID versoepelingen

Ook al blijven we heel voorzichtig, we mogen de COVID regels weer een beetje versoepelen.
De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • er mogen weer 2 huisgenoten mee naar het spreekuur (inclusief kinderen)
 • we doen weer 3 kraamvisites in plaats van 2
 • we mogen weer boeken, tijdschriften, speelgoed en koffie en thee in de wachtkamer

Eerdere berichten

15-12-2020

Door middel van dit bericht willen we jullie informeren over de nieuwe maatregelen die wij als verloskundigen praktijk treffen tgv de lockdown.

Onze bereikbaarheid is onveranderd! Onze verloskundige zorg gaat gewoon door.

 • Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt zoals; neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak. Neem telefonisch contact op, zodat we de afspraak kunnen verzetten of dat we je op een speciaal ingericht COVID spreekuur kunnen zien.
 • Draag bij binnenkomst een mondkapje die je mond en neus bedekt.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de praktijk bij de desinfectie zuil .
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere zwangeren en zorgverleners.

Zwangerschapscontroles

 • Kom indien mogelijk alleen naar de praktijk. Je mag eventueel één persoon uit eigen huishouden meenemen, naar echo’s of controle afspraken die jullie samen belangrijk vinden. We willen jullie vragen hier zelf een weloverwogen keus in te maken.
 • Het controleschema blijft zoals gebruikelijk.
 • Centering pregnancy bijeenkomsten gaan digitaal door.
 • De voorlichtingsbijeenkomsten gaan digitaal door.
 • In het ziekenhuis Rijnstate gelden andere maatregelen, kijk voor actuele informatie op de website van het Rijnstate.

Echo’s

 • Partners (zonder klachten) mogen mee naar alle medische echo’s, ook naar de 20-weken echo.
 • Er worden geen nieuwe pretecho’s meer ingepland, bestaande pretecho afspraken gaan door.
 • Alleen je partner mag mee naar de echo’s. Kinderen, familie, vrienden, etc. mogen helaas niet mee.

Bevalling

 • Je mag zelf kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen.
 • Wij zullen tijdens de bevalling een mondkapje dragen, de barende en partner hoeven dit in de thuis situatie niet, mits er geen COVID gerelateerde klachten zijn.
 • In het ziekenhuis is er een mondkapjes plicht. Op de verloskamer mag alleen de barende het mondkapje afdoen.
 • In het ziekenhuis mag er tijdens de bevalling naast de barende één extra persoon mee
 • Thuis mag er naast de barende twee extra personen aanwezig zijn.

Kraamtijd

 • Wij doen onze kraamvisites schema zoals gebruikelijk, tijdens de kraamweek zullen we vaker een telefonische visite doen, indien gewenst kan dit d.m.v. beeldbellen. Laat ons van tevoren telefonisch weten als er in huis zieke of verkouden mensen zijn.
 • Wij dragen ook tijdens de kraamvisite een mondkapje tijdens ons bezoek, de kraamvrouw en partner hoeven dit niet.

Houd verder de landelijke informatie vanuit de regering en het RIVM in de gaten. Op onze website en social media vind je de laatste updates.

Blijf gezond!

05-10-2020

Het aantal corona besmettingen neemt weer toe, door middel van dit bericht willen we jullie informeren over de maatregelen die wij als verloskundigen praktijk treffen.

Zwangerschapscontroles

 • Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt zoals; neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak. Neem telefonisch contact op, zodat we de afspraak kunnen verzetten of dat we je op een speciaal ingericht COVID spreekuur kunnen zien.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de praktijk bij de desinfectie zuil .
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere zwangeren en zorgverleners.
 • Tijdens het bezoek aan onze praktijk verzoeken we je als zwangere en eventuele partner een mondkapje te dragen. De verloskundige zal ook een mondkapje dragen.
 • Kom indien mogelijk alleen naar de praktijk. Je mag één persoon meenemen (partner of kind) naar echo’s of controle afspraken die jullie samen belangrijk vinden. We willen jullie vragen hier zelf een weloverwogen keus in te maken.
 • Het controleschema blijft zoals gebruikelijk, ook de centering pregnancy bijeenkomsten gaan door.
 • In het ziekenhuis Rijnstate gelden andere maatregelen, kijk voor actuele informatie op de website. In ieder geval is het dragen van een mondkapje verplicht en kom zoveel mogelijk alleen waar mogelijk.

Bevalling

 • Je mag zelf kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen.
 • Wij zullen tijdens de bevalling een mondkapje dragen, de barende en partner hoeven dit niet, mits er geen COVID gerelateerde klachten zijn. In de gangen van het ziekenhuis is er wel een mondkapjes plicht.
 • In het ziekenhuis mag er tijdens de bevalling naast de barende één extra persoon mee
 • Thuis mag er naast de barende twee extra personen aanwezig zijn.

Kraamtijd

 • Wij doen onze kraamvisites zoals gebruikelijk, mogelijk dat we tijdens de kraamweek een keer een telefonische visite doen indien gewenst kan dit d.m.v. beeldbellen. Laat ons van tevoren telefonisch weten als er in huis zieke of verkouden mensen zijn.
 • Wij dragen ook tijdens de kraamvisite een mondkapje tijdens ons bezoek, de kraamvrouw en partner hoeven dit niet.

Onze bereikbaarheid is onveranderd! Houd verder de landelijke informatie vanuit de regering en het RIVM in de gaten. Op onze website en social media vind je de laatste updates.

Blijf gezond!

10-08-2020

Bij terugkomst uit een gebied of land waar het reisadvies oranje of rood is, luidt het advies van het RIVM om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Om goed voor jullie en ons zelf te kunnen zorgen hebben we daarom de volgende maatregelen ingevoerd:

Heb je dringend een controle nodig in verband met de termijn van je zwangerschap en ben je klachten vrij dan is het advies:
– kom alleen naar de praktijk
– draag een mondkapje en hanteer bij binnenkomst goede handhygiëne
– breng ons voor de afspraak telefonisch op de hoogte om te zeggen dat je in een risico gebied bent geweest

We zullen het fysieke consult zo kort mogelijk houden, de verloskundige en de assistente zal ook een mondkapje dragen.

Heb je een controle nodig en heb je klachten die passen bij COVID-19 kom dan niet naar de praktijk maar neem dan telefonisch contact met ons op.

13-06-2020

Vanaf 15 juni mogen we opnieuw versoepelingen op de Covid maatregelen doorvoeren. Wat houdt dit voor jullie in.

Alle zwangerschapscontroles zijn weer op de praktijk. Wij hebben de spreekuren zo ingericht dat we de ontvangstruimte zo leeg mogelijk houden en we de anderhalve meter kunnen waarborgen. Kom zoveel mogelijk op tijd.

Partners mogen mee bij alle controles, maar wij adviseren om zoveel mogelijk alleen te komen om loop en drukte in de praktijk te voorkomen. Om deze reden mogen kinderen helaas niet mee. De enige uitzondering zijn baby’s in Maxi-Cosi.

De mail en sms-en die je nu voor elke afspraak kreeg komt te vervallen.

Je kan weer bij ons terecht voor het maken van een pretecho (met maximaal één begeleider) en we plaatsen weer spiralen.

Wat blijft:

Ben jij of je partner verkouden en heb je koorts, bel met de assistente om te overleggen welke zorg er voor je nodig is. Kom dan niet naar de praktijk.

We houden ons waar kan aan de anderhalve meter. Daarom ziet onze ontvangstruimte er anders uit.

Dat wij zorg geven op maat en er 24 uur voor jullie zijn.

– – –

11-05-2020

Naar aanleiding van de persconferentie vorige week gaan we vanaf 12 mei de verloskundige zorg verder verruimen. We kunnen nog niet terug naar normaal omdat, we denken dat dit nog een te grote stap is. Alle stappen en keuzes hebben we in overleg met de verloskundigen in de regio en het ziekenhuis gemaakt.

Wat betekent dit voor jullie?

 • Partners zijn, indien klachtenvrij, weer welkom bij: alle echo’s en bij de afspraak rond 33 weken waarin we de wensen voor tijdens de bevalling bespreken en het beladvies geven, Bij de andere controles willen we graag dat de zwangere nog alleen komt.
  In het ziekenhuis mag de partner alleen mee naar de 20 weken echo, bij andere echo’s niet.
 • De zwangerschapscontroles zijn weer op de praktijk, met uitzondering van de intake, die is nog telefonisch.
  De vroege voorlichting en de informatieavond over de bevalling, waar je je voor op kan geven via de verloskundige of de assistenten, doen we via ZOOM.
 • Tijdens de thuisbevalling mogen er twee mensen bij zijn (dus partner en eventueel nog een persoon naar keuze), naast verloskundige en kraamzorg. Bij een bevalling in het ziekenhuis mag alleen de partner mee.
 • In het kraambed komen we weer twee keer langs en hebben we verder contact via de telefoon.

Wat verandert er niet?

 • Als je klachten hebt passend bij Corona; bel ons en kom niet naar het spreekuur, heeft je partner klachten dan kan hij niet mee naar de echo (in overleg kunnen we de echo verzetten).
 • De komende weken krijg je een dag voor de afspraak nog een SMS/mail bericht.
 • We hanteren zo veel mogelijk de anderhalve meter regel, daarom staan de stoelen wat anders opgesteld.
 • We plannen nog geen pretecho’s in, in ieder geval nog niet voor de komende twee weken.
 • Beval je in het ziekenhuis en moet jij of je kindje na de bevalling blijven dan is één bezoeker per dag toegestaan.

– – –

08-05-2020

Beste zwangere,

Jullie hebben het misschien in de krant of online al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. Hier zijn wij heel erg blij mee!

Maar helaas is er te snel een bericht naar de kranten gegaan over de versoepelingen. We hebben in onze regio nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (collega verloskundigen, het ziekenhuis, kraamzorg etc).

We gaan dit weekend aan de slag om te bepalen hoe het er precies uit komt te zien. Het is belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Fijne, veilige en verantwoorde zorg.

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om als je binnenkort weer samen met je partner zou mogen komen. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt.

We streven er naar om uiterlijk maandag duidelijkheid te hebben over welke versoepelingen er ingevoerd worden. Wij laten jullie het direct weten als er meer bekend is! Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, maar voor vragen over de versoepeling van de maatregelen kunnen we pas na maandag meer vertellen.

– – –

26-04-2020

Beste zwangere en partners,

We kunnen gelukkig weer kleine stapjes maken naar de ‘normale verloskundige zorg’ die we zo graag aan jullie geven.
Na de verruimingen op het COVID-19 beleid van dd 21 april zijn de verloskundigen in Nederland opnieuw aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen verantwoordt aangepast kunnen worden.

Wat verandert er concreet:

 • Er wordt weer een echo aangeboden bij 7 – 8 weken (dit is een medische echo, pretecho’s mogen nog niet)
 • De geplande prenatale controle is weer als altijd, we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 1⁄2 meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.
 • Bij binnenkomst in de praktijk staat er een pomp met hand-desinfectans klaar
 • We komen weer een keer langs op kraamvisite.

Wat blijft:

 • Je komt alleen naar alle controles, dus ook naar alle echo’s. Video bellen is toegestaan.
 • Bij de bevalling mag je partner er zeker bij zijn, alleen nog geen extra persoon (moeder, zus vriendin)
 • Bij klachten die kunnen passen bij corona dan bel je ons en dan kijken we samen welke zorg er op dat moment passend is voor jou
 • Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 22-23 weken en bij 33 weken.
 • De keuze thuis of in het ziekenhuis bevallen is gewoon zoals altijd
 • Wij zijn 24/7 beschikbaar in spoedgevallen en geven de normale reguliere zorg. Met vragen, zorgen en klachten bel je ons.

Wat zeker blijft is dat ons hart uitgaat naar jullie, zwanger zijn in deze tijd lijkt ons niet makkelijk. Wij doen er alles aan, samen met jullie, om zo goed en gezond door deze corona crisis heen te komen.

– – –

15-03-2020

– – –

14-03-2020

Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio en landelijk zijn er afspraken gemaakt omtrent het coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd hierom de website en social-media van de praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

De vorm van de zwangerschapscontroles zullen de komende tijd er anders uit gaan zien.
Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden de dag vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige. Het is van groot belang dat je telefonisch goed bereikbaar bent! En je afspraak kaart bij de hand hebt. Alle informatie en vragen die normaal gesproken tijdens het spreekuur aan bod komen, worden nu telefonisch gedaan. Dit betekent dat we tijdens de controle op de praktijk alleen je bloeddruk en je buik controleren. Er is op dat moment geen ruimte meer voor vragen. Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.
Alle echo afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan.
Kraamvisites doen wij ook telefonisch, tenzij er een andere reden is dat we langs moeten komen.

Groepsbijeenkomsten zoals informatieavonden en Centering Pregnancy bijeenkomsten worden afgelast. Ook voorlichtingsdagen in het Rijnstate zijn afgelast.

Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite na de bevalling in het ziekenhuis is niet toegestaan. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Je kunt daarom het best het nieuws in de gaten houden en de algemene richtlijnen van het RIVM opvolgen. Bel bij vragen de GGD.
Heb je klachten van verkoudheid en heb je een afspraak? Geef dit aan de telefoon aan zodat we samen kunnen kijken wat in jouw geval het beste is.

Als praktijken in de regio doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Wij houden op die manier de kwaliteit van de zorg goed in de gaten en zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

– – –

13-03-2020

Wij willen je graag informeren over het Coronavirus Covid-19 en over onze maatregelen ter voorkoming van verspreiding en besmetting van dit Coronavirus.

Virologen zien op dit moment dat de infectie met het Coronavirus Covid-19 bij zwangeren hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus en wordt het virus niet door de placenta of via moedermelk doorgegeven. De kans bestaat nog steeds  dat je gewoon de griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Algemeen advies:

 • Goed je handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schudt geen handen

Ben je verkouden of heb je griep klachten? Dan kan je afspraak op de praktijk niet doorgaan.

Bel in dat geval even met onze praktijk!

Ben je mogelijk in contact geweest met iemand die het Coronavirus heeft of ervan verdacht wordt, bel dan het RIVM  0800-1351

We verzoeken je om dan niet naar de praktijk te komen!

Mocht je het Rijnstate ziekenhuis moeten bezoeken dan gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Maximaal 1 begeleider meenemen bij een bezoek aan de polikliniek
 • Bij opname op de kraam/zwangeren afdeling mag er één bezoeker per dag ontvangen worden. Overleg met je naasten wie er op welke dag op bezoek mag komen.

In de kraamtijd is het belangrijk dat het bezoek bij binnenkomst eerst zorgvuldig zijn/haar handen wast en contact met de baby probeert te vermijden.

– – –

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië, kijk voor de meest actuele gebieden op rivm.nl

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts, ga om besmetting te voorkomen niet naar de praktijk toe.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Het wordt ook afgeraden een hand te geven.

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Op  de website van het RIVM staan de meeste recente adviezen.

Moet een zwangere vrouw zich extra zorgen maken?

Nee. De infectie met het nieuwe coronavirus heeft bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

Bron: RIVM

Is het Coronavirus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?

In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is (geen sprake van verticale transmissie).

Bron: The Lancet – What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?

Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby’s?

Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby’s niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

Bron: The Lancet

Adviseren m.b.t. kraambezoek?

Het is belangrijk dat het kraambezoek zich ook houdt aan de hygiënemaatregelen.

Borstvoeding

Borstvoeding mag gewoon gegeven worden in geval van een corona infectie bij moeder. Juist de immunologische bestanddelen in de moedermelk helpen voorkomen dat de baby ziek wordt en ondersteunen het immuunsysteem. Wel alle hygiëne maatregelen goed in acht nemen.

Bron: unicef.nl

Nog meer nieuws