Nieuw maatschapslid: Elisabeth Bökkerink

Er klinkt nieuwe muziek bij PUUR met een extra vogel op het nest. Wij hebben onze maatschap uitgebreid met de toetreding van Elisabeth Bökkerink tot de maatschap.

We zien uit naar het voortzetten van onze fijne samenwerking.

Verloskundig Centrum PUUR Vroedvrouwen

Rachèl Reintjes, Maria Gebbing, Ellen Plaschek en Elisabeth Bökkerink

Nog meer nieuws