Wij werken met Positieve gezondheid

Dit is een bredere kijk op gezondheid

Onze praktijk werkt met positieve gezondheid
Eigen regie en het leven van een betekenisvol leven zijn de kernbegrippen in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
Gezondheid gaat naast je lichamelijke gesteldheid ook over je mentale toestand, je sociale relaties, of je zin en plezier hebt in het leven, rond kunt komen en nog veel meer.

Positieve Gezondheid omvat zes pijlers die mensen alle zes even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel. Met behulp van het spinnenweb kan in kaart gebracht worden hoe de zwangere haar gezondheid ervaart. Door met de zwangere in gesprek te gaan aan de hand van de gesprekstool Positieve Gezondheid ontstaat een gesprek dat inzicht kan bieden in de eigen situatie.

Nog meer nieuws