Onze praktijk is trots om mee te doen aan een pilot onderzoek positieve gezondheid

De vraag die onderzocht wordt: heeft het ‘spinnenweb’ in de zwangerschap een toegevoegde waarde als communicatie instrument?

Wat is positieve gezondheid?
Positieve gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Hoe het denken kantelde
Toen voormalig huisarts en onderzoeker machteld huber zelf met ziekte werd geconfronteerd, merkte zij dat zij grote invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Er waren toen al langer geluiden dat de definitie van de wereldgezondheidsorganisatie (who) uit 1948 te statisch en ambitieus zou zijn voor deze tijd.

Professionals in zorg en welzijn hebben met positieve gezondheid meer in handen om:
• Mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte
• Te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid
• Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften
• De regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen en veerkracht te vergroten

Tijdens de controles, in de eerste 5 maanden van de zwangerschap zullen wij je vragen om het ‘spinnenweb’ in te vullen waarna we er in de controle daarna op terug zullen komen. Wij zijn zeer enthousiast!

Nog meer nieuws