Website bevallen in Rijnstate

Via de website www.rijnstate.nl/bevallen is informatie beschikbaar over alles wat een zwangere kan verwachten rond de bevalling. Op deze manier kunnen zwangeren zich toch goed voorbereiden op een bevalling.

Op de website zijn o.a. de volgende filmpjes te vinden:

  • Rondleiding over onze afdeling Geboortezorg: in dit filmpje zie je hoe een verloskamer eruit ziet en wat je kunt verwachten als je in het ziekenhuis moet blijven na je bevalling
  • De bevalling: een verloskundige licht de verschillende bevallingsfases toe
  • Pijnstilling: een anesthesioloog en een verloskundige vertellen over pijnbestrijding en de risico’s ervan
  • Bevallen in Rijnstate : in deze film zie je het team dat betrokken is bij het bevallen in Rijnstate

Op deze digitale versie van de informatiedag Bevallen@Arnhem is een digitaal marktplein  ingericht. Op dat marktplein vind je de leveranciers die zich normaal gesproken presenteren in een kraampje in de centrale hal van het ziekenhuis tijdens de fysieke informatiedagen.

Ook is er op deze website informatie te vinden over de Moederraad en andere partijen die een rol spelen in de geboortezorg, zoals het consultatiebureau en de kraamzorg.

Nog meer nieuws